Mae ‘Cymunedau sy’n Deall Dementia’ yn rhaglen a ddatblygwyd gan Gymdeithas Clefyd Alzheimer sy’n hwyluso gwaith i greu cymunedau sy’n deall dementia ledled y Deyrnas Unedig. Nod y rhaglen yw cynnwys sefydliadau, busnesau lleol, staff rheng-flaen ac aelodau’r cyhoedd i rannu’r cyfrifoldeb dros sicrhau bod pobl sydd â dementia yn teimlo eu bod yn cael eu deall a’u gwerthfawrogi a’u bod yn gallu cyfrannu at eu cymunedau.

 

Dewiswyd Gorllewin Caerdydd a’r Barri gan y Bartneriaeth fel cynlluniau peilot ar gyfer cymunedau sy’n deall dementia ac mae’r ddau wedi cael cydnabyddiaeth swyddogol i’w statws wedyn gan Gymdeithas Clefyd Alzheimer. Yn ystod 2016, rhoddodd y Bartneriaeth hyfforddiant i ffrindiau dementia ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg gyda golwg ar ddod yn Rhanbarth sy’n Deall Dementia. Erbyn hyn, mae dros 7,000 o ffrindiau dementia ac mae’r niferoedd yn cynyddu’n gyflym yn sgil ymrwymiad arwyddocaol gan y Bartneriaeth.

 

.